Van fysiek naar online in elkaars keuken kijken

Laura Lazzarini & Rob Kemmeren

Stichting Leisure Lab Limburg

Stichting Leisure Lab Limburg is een kennisplatform van en voor (Zuid) Limburgse ondernemers in de leisure. De leden van het platform ontmoeten elkaar gedurende het hele jaar om elkaar te inspireren. Door bij elkaar in de keuken te kijken, kritisch te zijn naar elkaar, specifieke onderwerpen samen te bespreken en kennis te delen. Maar ook om zichzelf verder te ontwikkelen als ondernemer. Middels workshops, themasessies en trainingen. Fysieke ontmoetingen, dus, waarbij steeds blijkt dat het nuttige zeer goed samen gaat met het aangename. Uitgerekend de voorbije maanden, tijdens de Corona crisis, bleek er een enorme behoefte tot het delen van ervaringen, inzichten en kennis. Maar dat bleek niet mogelijk in de normale opzet, omdat het ons niet gegeven was om elkaar te ontmoeten. Fysiek, wel te verstaan. Ook voor Leisure Lab Limburg bleek de oplossing te zitten in online ontmoetingen. In plaats van toe te geven aan de beperking van het elkaar fysiek ontmoeten, besloot het bestuur van de stichting tot het opzetten van een wekelijks online contactmoment. Zo konden ondernemers met elkaar in gesprek over de ontstane situatie, de uitdagingen die daar bij horen en elkaar helpen waar mogelijk. Vanuit de gedachte dat we uitgerekend nu elkaar moesten helpen, werden de bijeenkomsten ook open gesteld voor niet leden. Met succes! Wekelijks troffen zo’n 20 ondernemers elkaar via het beeldscherm. Uiteindelijk bleken deze sessies van onschatbare waarde voor eenieders mindset én drive om er - binnen de omstandigheden - het beste van te maken. We vonden het prachtig om te zien hoe ons nog relatief jonge platform van hoge toegevoegde waarde is gebleken in deze lastige periode. Het sterkt ons in de overtuiging dat we een waardevol goed beheren, dat we na deze crisis nog sterker dan ooit zullen inzetten om samen beter te worden. Offline én online. Interesse om ook aan te sluiten? www.leisurelablimburg.nl Tot gauw!

Reacties

Dit project heeft nog geen reacties!

Laat een reactie achter