Corona werkgroepen

Paul Ten Haaf

Centrummanagement Maastricht

Al tien jaar werkt Paul ten Haaf als directeur Centrummanagement van Maastricht aan een economisch vitaal, gastvrij en toekomstbestendig stadscentrum. Hij behartigt daarbij de belangen van ondernemers en zorgt er tevens voor dat de behoeftes van bewoners en bezoekers van de stad zo optimaal mogelijk op elkaar zijn afgestemd. De machteloosheid die hij begin dit jaar ervoer – Covid-19 kwam als een overval – was dan ook groot. ,,Ik voelde me machteloos en al het werk dat we de afgelopen jaren samen met partners in deze stad hebben verzet door mijn vingers glippen.’’

Al voor de veelbesproken landelijke persconferentie waarin de lockdown werd aangekondigd, kwam ten Haaf in actie. Hij vroeg een gesprek aan bij de gemeente, er werden drie werkgroepen in het leven geroepen (Financiën, Herstart en Communicatie) met andere belanghebbenden (ondernemers, bewoners en de gemeente) bij elkaar voor wekelijkse vergaderingen via een videoverbinding. ,,De maatregelen die in Maastricht zijn getroffen zijn het gevolg van deze plenaire vergaderingen.’’
Het wekelijks overleg heeft er mede toe geleid dat de hotelbezetting alweer snel op een redelijk niveau zat.

Toen de situatie zich later langzaamaan verbeterde, werd door ten Haaf het initiatief genomen om samen met Maastricht Marketing, Maastricht Convention Bureau, gemeente en vertegenwoordiging bewoners en cultuursector een herstelplan uit te werken. ,,De opzet daarvan was om een dynamisch plan te schrijven binnen de COVID-19 mogelijkheden en perspectief te bieden aan iedereen in de stad en aan mensen die bij de stad betrokken zijn.’’

De drukte in de stad laat overigens een ander beeld zien: het lijkt gigantisch druk in het centrum van Maastricht, maar volgens ten Haaf bewijzen de cijfers het tegendeel. ,,Er zijn veel minder passanten in de stad dan voorheen. Niet dat dat erg is: voorop staat veiligheid, op anderhalve meter afstand passen niet meer mensen in het centrum. Maar als we naar de cijfers kijken, zie we dat we in juli en augustus maar op 50 of 60 procent van het aantal bezoekers ten opzichte van 2019 zitten.’’ Desondanks doen volgens ten Haaf ook de Maastrichtse winkels onder de huidige omstandigheden het relatief niet slecht.

De komende periode blijft hij zich volledig inzetten om de negatieve economische en werkgelegenheid gevolgen van de coronacrisis tot een minimum te beperken. Niets doen is geen optie! Zijn inzet is om ondernemers in de binnenstad zo ver te krijgen dat ze hun winkel op vrijdag en zaterdag tot 19 uur openhouden. ,,Er zijn die dagen immers meer dan voldoende mensen in de stad. Met langere openingstijden kunnen we de stad veiliger maken, drukte verspreiden en wachtrijen verminderen. Als het weer straks slechter wordt, gaan mensen minder snel buiten in de rij staan wachten.’’

Ook is ten Haaf met de Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM) en pandeigenaren in overleg om leegstaande winkelruimtes tegen gunstige voorwaarden aanbieden aan bestaande ondernemers in de stad. Dit heeft volgens hem twee voordelen: er ontstaat voor ondernemers meer winkelruimte om te voldoen aan de richtlijnen van de rijksoverheid te doen. Daarnaast wordt de leegstand direct teruggebracht. ,,Leuk extraatje in dit initiatief is dat panden die tijdelijk ingezet worden, een groter potentieel hebben om in de toekomst opnieuw verhuurd te worden.’’

De directeur Centrummanagement ziet ook wel een silver lining als hij terugkijkt op de afgelopen periode. ,,Er was nog nooit zo’n grote saamhorigheid in de stad. Bovendien hebben we op een constructieve manier samengewerkt met de gemeente Maastricht. Ik heb de gemeente Maastricht nog nooit in zo’n rap tempo zaken zien regelen als in de afgelopen tijd!’’

Reacties

Dit project heeft nog geen reacties!

Laat een reactie achter